matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

När du anger en publik nyckel i konfigurationsgeneratorn

Standardinställningen för konfigurationsgeneratorn till WireGuard är att skapa nycklar automatiskt för dig. Den privata nyckeln skickas aldrig till våra servrar utan är säker då den genereras automatiskt i din webbläsare. Den publika nyckeln förvaras alltid på våra servrar eftersom det är den som används för att autensiera dig när du ansluter.

Du kan däremot önska att generera ditt nyckelpar själv utifall att:

  1. Du litar inte på oss att generera den privata nyckeln för dig.
  2. Du har redan genererat en nyckel för din enhet, men vi har lagt till flera VPN-servrar sedan dess och du önskar ansluta till de nya VPN-servrarna.
  3. Du har redan genererat en nyckel för din enhet, men laddade inte ner konfigurationsfiler för samtliga servrar och önskar nu ansluta till en ny server.

---

Konfigurationsgeneratorn tillåter dig att ange din publika nyckel. Om du gör det, så måste du ändra i de nedladdade konfigurationsfilerna för att lägga in din privata nyckel. En nedladdad konfigurationsfil ser ungefär ut såhär:

---

[Interface]
PrivateKey =
Address = 172.99.28.25/32, fd00:0000:0000:0000:1111:1111:2e41:7214/128
DNS = 46.227.67.134, 192.165.9.158

[Peer]
PublicKey = JwXrcvj+GT0/OgeYZxFfHoBPhY3CmVX4jKYI21VdNS0=
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = vpn84.prd.sundsvall.ovpn.com:9929

---

Notera att PrivateKey är tom. Du måste skriva in din privata nyckel där så att det ser ut som följande:

 

PrivateKey = kB3vUVXnt70LGaSX9P0Amz2T7sS9NntoT74oRflXtlo=

 

Det behöver vara ett utrymme mellan = och din privata nyckel.