matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Ansluten till WireGuard men internet fungerar inte

Om du blir ansluten till WireGuard men inte har en fungerande internetuppkoppling kan det bero på följande anledningar. 

1. Du har inget aktivt OVPN-abonnemang

Säkerställ att du har tid kvar på ditt abonnemang genom att besöka kontrollpanelen.

 

2. Nycklarna du använder för att ansluta är felaktiga

Det här är den mest sannolika anledningen, såvida du inte genererade nycklarna i konfigurationsgeneratorn för WireGuard

Om du klistrade in en publik nyckel manuellt, säkerställ att du inte missade några tecken eller oavsiktligt råkade ta bort något från konfigurationsfilen.

 

3. Du har tagit bort nyckeln från ditt konto

Gå till nyckelhanterings-sektionen och säkerställ att den publika nyckeln i din konfigurationsfil finns listad där.

Detta kan vara fallet om du vill ansluta till WireGuard-servrar som har driftsatts efter du genererade dina nycklar. Du kan då behöva ta bort tidigare nycklar kopplade till ditt konto om du har nått maxgränsen av tillåtna nycklar (4).

 

4. OVPN har ett problem/bugg

Om du tror att detta är fallet, så öppna din konfigurationsfil för WireGuard och skicka innehållet till oss förutom din privata nyckel. Innehållet du ska skicka till oss ser ut såhär:

 

[Interface]

Address = 172.99.6.119/32, fd00:0:1337:cafe:1111:1111:f091:7951/128

DNS = 46.227.67.134, 192.165.9.158

[Peer]

PublicKey = JwXrcvj+GT0/OgeYZxFfHoBPhY3CmVX4jKYI21VdNS0=

AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0

Endpoint = vpn84.prd.sundsvall.ovpn.com:9929

 

Notera att PrivateKey fältet under [Interface] inte är inkluderat.