matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Vilka tilläggstjänster erbjuder OVPN?

OVPN har utvecklat två olika tilläggstjänster - Publik IPv4 och Multihop.

Publik IPv4

OVPN använder sig utav delade IP-adresser för att öka våra användarens anonymitet. Genom att använda delade IP-adresser kan flera personer använda samma externa IP-adress vilket försvårar identifikation av användare.

Delade IP-adresser kan däremot inte användas om du vill komma åt din enhet utifrån det vanliga nätverket - vilket ofta är ett krav om man har en server eller NAS. Därför erbjuder vi även Publika IP-adresser. Genom att beställa en Publik IPv4 så kan du dölja din NAS eller server bakom OVPN så att all trafik är krypterad.

Det är viktigt att tänka på att betala för tilläggstjänsten anonymt. Eftersom vi reserverar en IP-adress åt dig så måste vi spara vilken IP-adress som tillhör vilken användare. Så fort tiden på tilläggstjänsten går ut tas däremot kopplingen bort och det går inte att korrelera i efterhand vilken IP-adress som hyrdes av vilken användare.

Multihop

Multihop är en otroligt spännande tilläggstjänst som ökar din anonymitet och integritet betydligt. Multihop tunnlar nätverkstrafiken genom flera av våra servrar i olika städer för att ytterligare lägga till anonymitetssteg mellan dig och den slutgiltiga destinationen.

Ponera att du befinner dig i Göteborg och besöker en hemsida som befinner sig i Umeå. Nätverkskartan skulle således se ut:

Göteborg -> Malmö -> Stockholm -> Umeå (måldestination) -> Stockholm -> Malmö -> Göteborg

eller:

Göteborg -> Stockholm -> Malmö -> Umeå (måldestination) -> Malmö -> Stockholm -> Göteborg

Vår datahall innan måldestinationen har ingen information om dig eftersom det är vår datahall från den tidigare orten som ansluter till den. Multihop ökar således din integritet och anonymitet avsevärt och tilläggstjänsten rekommenderas starkt.

Eftersom trafiken tunnlas genom flera av våra datahallar så minskas din hastighet mer än vad vår standardtjänst gör. Däremot så ökar det din integritet exponentiellt.