matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Windows: Temporary directory (--tmp-dir) fails with '_filstruktur_': No such file or directory

Det här felet inträffar när användarnamnet på Windowskontot innehåller speciella tecken, exempelvis om användarnamnet är på ryska.

Lösning

Avinstallera den befintliga OpenVPN versionen. Ladda därefter ner OpenVPN 2.3.4 I603.

Klart

Du bör inte få felmeddelandet igen. Prova nu att ansluta till OVPN.