matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Använd alltid VPN

Med Använd alltid VPN aktiverat upprättar din enhet automatiskt en VPN-anslutning så snart enheten slås på. Om VPN-anslutningen av någon anledning misslyckas kommer din internetåtkomst att blockeras tills en VPN-anslutning har upprättats på nytt.

Observera att manuell bortkoppling av VPN fortfarande fungerar.

Använd alltid VPN är för närvarande endast tillgängligt Android. En del enheter med äldre version av Android eller Android TV-apparater kan eventuellt sakna stöd för funktionen.