matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Skype laggar när jag är ansluten till OVPN

Om Skype laggar under röstsamtal och videosamtal när du är ansluten till OVPN går det att fixa. Det går nämligen att välja vilken port som Skype ska använda för inkommande anslutningar.

Mac OS X

  1. Öppna en port.
  2. Om du är ansluten till OVPN, koppla ner och anslut på nytt.
  3. Klicka på Inställningar i Skype.
  4. Välj Avancerat i fliken.
  5. Ändra Inkommande anslutningsport till porten som du öppnade i steg 1.

Windows

  1. Öppna en port
  2. Om du är ansluten till OVPN, koppla ner och anslut på nytt.
  3. Klicka på Verktyg och därefter på Alternativ i Skype.
  4. I det nya fönstret som öppnas, klicka först på Avancerat i menyn till vänster och sedan Anslutning.
  5. Ändra portnumret till porten som du öppnade i steg 1 och spara sedan ändringarna.