matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Wi-Fi anslutningen tappas när jag ansluter till VPN

Om du har en HP-dator och stöter på ett underligt problem där Wi-Fi anslutningen tappas när du ansluter till en VPN server så är det troligt att din dator har en tjänst som heter HP LAN/WLAN/WWAN Switching UWP Service eller LanWlanSwitchingService. Denna tjänst är avsedd att spara batteri och fungerar utmärkt i de flesta situationer som inte involverar VPN-anslutningar.

Denna tjänst fungerar så att den kollar på dina aktiva nätverksanslutningar, och när den ser en nu nätverksanslutning så inaktiverar den automatiskt dina andra nätverksadaptrar. Detta fungerar som det ska när du exempelvis byter från en Wi-Fi anslutning till en trådad anslutning, men när det kommer till en VPN-anslutning så inaktiverar den din Wi-Fi anslutning som VPN-anslutningen förlitar sig på för att kommunicera med VPN-servern.

För att lösa detta problem måste du göra t vå saker: Först måste du stänga av processen som är orsaken till problemet. Sen så måste du stänga av så att den inte startas automatiskt varje gång du startar om datorn.

Steg 1:

 1. Starta Aktivitetshanteraren
 2. Navigera till Services
 3. Leta upp LANWANswitching.exe
 4. Högerklicka på den och välj alternativet att stoppa den

Steg 2:

 1. Tryck på Windows + r på tangentbordet
 2. Skriv in services.msc och tryck på Enter
 3. Navigera till Tjänster
 4. Leta upp HP LAN/WLAN/WWAN Switching UWP Service eller LanWlanSwitchingService (beroende på vilken version av HP du använder; den borde heta något av ovanstående)
 5. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper
 6. Ändra startup typ till Manuell
 7. Godkänn ändringarna

Efter att det är gjort, starta om VPN-klienten och försök ansluta på nytt.