matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Hur väljer jag land att ansluta till i OVPN-appen?

Se först till att du inte är ansluten till OVPN.

Som standard kommer OVPN-mobilappen att utföra vissa nätverksmätningar för att kontrollera vilken server som är den bästa att ansluta till. Om du föredrar att manuellt välja en region att ansluta till klickar du på nedre rutan i appen som säger Välj region att ansluta till.

Detta kommer att ta upp en ny meny med en lista över alla OVPNs regioner. På höger sida av skärmen ser du latensen till olika regioner (lägre är bättre, högre är sämre) för att göra det lättare att hitta en region som är närmare dig.

När du har hittat en region som du vill ansluta till väljer du den från listan och klickar sedan på OVPN-logotypen på anslutningsskärmen för att ansluta till den.