matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Mac: write UDPv4: Can't assign requested address (code=49)

Can't assign requested address (code=49) är en bugg i macOS, och är inte problem med OVPN.

Det finns två tillvägagångssätt för att lösa buggen. Det första tillvägagångssättet är det enklaste, och då behöver du bara starta om din dator.

Du kan däremot också lösa problemet i Terminalen. Om du får din internetförbindelse via kabel skriver du in:

sudo ifconfig en0 down

sudo route flush

sudo ifconfig en0 up

Om du får din internetförbindelse via WiFi skriver du in:

sudo ifconfig en1 down

sudo route flush

sudo ifconfig en1 up

Skriv in varje rad enskilt. Om du blir ombed att ange ditt lösenord, så anger du lösenordet för ditt konto på datorn, inte ditt lösenord för OVPN.

Om sudo route flush tar längre än 10 sekunder, håll in knapparna Ctrl och C.