matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Linux ifconfig inet6 failed: external program exited with error status: 1

Detta fel inträffar vanligtvis endast på routrar. Raderna innan och efter brukar se ut något i denna stil: 

unknown daemon.notice openvpn[1666]: /sbin/ifconfig tun11 add 2a03:8600:1003:301:313b:3842:f0e3:8fb1/64<br/> unknown daemon.err openvpn[1666]: Linux ifconfig inet6 failed: external program exited with error status: 1<br/> unknown daemon.notice openvpn[1666]: Exiting due to fatal error 

Felet inträffar eftersom enheten inte har stöd för IPv6.

Lösning

För att lösa problematiken så måste du inaktivera IPv6 i kontrollpanelen. Prova därefter att ansluta på nytt.