matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Öppna portar

En stor fördel med OVPN är att det går att vidarebefordra portar när du är ansluten.

Om du köper Publik IPv4-tilläggstjänsten är alla portar öppna som standard och du behöver därmed inte följa denna guide. Dessa instruktioner är endast applicerbara om du använder standardtjänsten.

Genom att vidarebefordra en port kan du exempelvis köra en webbserver på din enhet även fast enheten är ansluten till OVPN.

Vidarebefordring av portar är mer känt som port forwarding.

Hur öppnar man en port?

Det första du behöver göra är att logga in. När du väl är inne i kontrollpanelen klickar du på Profil och sedan Portar för det VPN-protokoll du vill öppna portar för, antingen OpenVPN eller WireGuard.

 

När du öppnar en port kan du välja om det ska vara TCP, UDP eller TCP och UDP.

Portnumret måste vara i spannet 49152-65534 eftersom vi följer RFC6335 kring tilldelade portnummer. Om du behöver en port u spannet 1-49151 så kan du använda tilläggstjänsten Publik IPv4.

Återanslut efter porten öppnas

Efter att du har öppnat en port i kontrollpanelen måste du återansluta till OVPN för att porten ska öppnas. Om du inte återansluter kommer porten att förbli stängd.

Hur många portar får man öppna?

I dagsläget har vi en gräns på sju portar per konto. Gränsen kan i framtiden ökas eller minskas, allt beror på efterfrågan.