matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Hur håller OVPN reda på anslutna enheter?

Med OVPN kan du ansluta flera enheter samtidigt. För att hålla koll på hur många enheter du ansluter så använder OVPN en enhetsräknare. Denna enhetsräknare innehåller ingen identifierbar information så som enhets-ID, IP-adress eller tidstämpel då det vore emot vår loggpolicy. Istället består vår enhetsräknare endast av ett nummer mellan 0-4+n, där n är antalet ur du prenumererat med oss. För mer information om hur det fungerar, vänligen ta en titt på Antal tillåtna enheter.

När du ansluter till någon utav våra servrar, så autentiseras du med ditt OVPN användarnamn samt lösenord. När autentiseringen lyckas och du ansluts till servern så skickar det även en signal att din enhetsräknade ska ökas med 1. Om din enhetsräknare redan är på 4 så kommer anslutningen nekas tills att någon utav dina anslutna enheter kopplar ner.

När du kopplar ner från någon av våra servrar så skickar servern ett "hejdå"-meddelande till vår webbserver vilken i sin tur sänker enhetsräknaren med 1.

I och med att enhetsräknaren endast är en siffra mellan 0-4 utan någon som helst kunskap om vilka enheter som faktiskt är anslutna så kan detta tyvärr leda till misstag. Om du exempelvis oväntat kopplas ner från någon utav våra servrar så kommer inte "hejdå"-meddelandet skickas och om så är fallet sänks inte enhetsräknaren med 1. Enhetsräknaren kommer då tro att du har fler anslutna enheter än du faktiskt har. Detta kan inträffa av flera olika anledningar, men några utav de vanligaste är:

  • Strömavbrott
  • Internetanslutningen slutar fungera
  • Du blir nedkopplad pga serverunderhåll

Om du misstänker att din enhetsräknare visar fel antal anslutna enheter så kan du kontakta vår support för att nollställa din enhetsräknare.