matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Antal tillåtna anslutningar

Antal anslutna enheter avser det totala antalet enheter en användare kan ha anslutna till OVPN samtidigt. Varje kund börjar med 4 enheter från början.

Förutom dessa 4 enheter, ökar antal tillåtna enheter med 1 för varje år du har prenumererat på OVPN. Det betyder att genom att köpa ett årsabonnemang kommer du istället kunna ansluta 5 enheter samtidigt istället för 4.

Enhetshöjningen är kumulativ, vilket innebär att om du har prenumererat under en längre period kommer din enhetsräknare att höjas ytterligare. Ökningen gäller även månads- och halvårsabonnemang. När den totala abonnemangstiden överstiger 12 månader ökar den med 1 var 12:e månad du har prenumererat på OVPN.

Antal enheter som du tillåts ansluta med samtidigt visas på instrumentpanelen när du är inloggad.