matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Windows: netsh command failed: returned error code 1

Det här felet kan inträffa av ett antal olika anledningar. Det första du bör göra är att säkerställa att du kör OpenVPN som administratör. Det görs genom att högerklicka på OpenVPN ikonen, och välja Kör som administratör.

Om inte det löser problemet, bör du se till att du har följt Steg 3 korrekt i vår Windows-guide för OpenVPN GUI.

Instruktioner

Öppna Kontrollpanelen


Klicka på Nätverk och Internet.

Illustration 1

Klicka på Nätverks- och delningscenter.

Illustration 2

Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort som finns i vänsterspalten av kontrollpanelen.

Illustration 3

Hitta ikonen där det står TAP-Windows Adapter V9.

Illustration 4

Högerklicka på ikonen, och välj Byt namn. Ändra namnet till tap0.

Illustration 5

Klar

Konfigurationen av nätverksinställningarna är klar. Prova nu att ansluta till OVPN.