matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

DNS-läcka med Firefox

Firefox har en funktion som skickar alla DNS-anrop över HTTPS (kallat "DNS över HTTPS"). Med denna funktion aktiverad så kommer alla DNS-anrop i Firefox ske med Cloudflare's DNS-adresser istället för våra.

Om du vill undvika att använda Cloudflare's DNS-adresser och istället använda våra DNS-adresser medan du är ansluten till OVPN så måste du inaktivera denna funktion i Firefox. Du kan göra det med följande steg:

  1. Öppna Inställningar i Firefox
  2. Leta upp Nätverksinställningar som finns längst ner bland inställningarna
  3. Under Nätverksinställningar, tryck på Inställningar (som finns bredvid Konfigurera hur Firefox ansluter till internet)
  4. Klicka ur Aktivera DNS över HTTPS så att den inte är aktiverad.