matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

DNS läcka med OVPN-klienten i Windows

Det finns flera anledningar till varför du får en DNS-läcka med OVPN-klienten. En av de vanligaste anledningarna är att du använder en applikation så som Avast eller AVG.

OVPN-klienten försöker automatiskt att förhindra DNS-läckor genom att kontrollera DNS-inställningarna varje sekund för att säkerställa att ingen mjukvara försöker att modifiera vilka DNS-servrar som används.

Något annat som kan orsaka DNS-läckor är Firefox. Firefox har en funktion som heter DNS-over-HTTPS. För instruktioner om hur du inaktiverar det i Firefox så kan du läsa igenom denna artikel: https://www.ovpn.com/sv/faq/felsokning/dns-lacka-med-firefox