matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: För många nycklar

För att ansluta till WireGuard behöver du ett nyckelpar. Mängden nyckelpar du kan ha är lika med antalet enheter du kan ansluta till. Våra OVPN-appar och -klienter genererar automatiskt nycklar åt dig upp till det högsta tillåtna antalet.

Om du når upp till (eller överskrider) det maximala antalet tillåtna nycklar får du ett meddelande i appen som säger att du inte kan ha fler nycklar. För att få OVPN-klienten eller appen att generera en ny nyckel måste du först ta bort några nycklar så att du har minst en tom plats för nycklar. Om du till exempel har 6 tillåtna enheter måste du ta bort tillräckligt många nycklar så att du inte har fler än 5, eftersom det gör att OVPN-klienten eller appen kan generera sina egna nycklar.

För att ta bort nycklar, gå först till sidan Nyckelhantering, som finns under Dashboard -> WireGuard -> Nyckelhantering på vår hemsida.

 

Nyckelhanteringssidan kommer att lista alla dina WireGuard-nyckelpar, och du kan ta bort en nyckel genom att klicka på papperskorgen bredvid nyckeln.

 

För att göra nycklar lättare att identifiera lägger OVPN-klienterna till en etikett på nyckeln för att påminna dig om vilken enhet den tillhör, men det är också möjligt att lägga till en egen etikett på nycklarna istället för att göra dem lättare att hålla reda på.

När du har hittat nyckeln/nycklarna du vill ta bort klickar du på papperskorgen bredvid nyckeln. Du kommer att få en uppmaning som ber dig att verifiera att du vill ta bort nyckeln.

 

Klicka på Ta bort för att bekräfta borttagningen av nyckeln.

Om du av misstag tar bort en nyckel som används av en av OVPN-klienterna, oroa dig inte. Det är enkelt att skapa en ny nyckel i klientapplikationerna.

När du har tagit bort tillräckligt med nycklar för att ha minst en plats över, fortsätt och generera en ny nyckel i appen.