matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Varför är ni dyrare än andra VPN tjänster?

OVPN är dyrare än andra VPN tjänster eftersom vi tror på att leverera en hållbar tjänst. Alla våra servrar är lastbalanserade och innehar den senaste hårdvaran. Vi har lagt mycket energi på att säkerställa att våra servrar har en stark fysisk säkerhet - men även en stark mjukvarusäkerhet

Vi översäljer inte vilket betyder att du ständigt kommer att njuta av snabba hastigheter. För att vara transparenta så redovisar vi i realtid hur hög belastning våra servrar har på vår driftstatus samt publicerar månatliga transparensrapporter.