matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: killswitch

OVPNs klient innehar en funktion som är döpt till killswitch. Killswitch är en garanti för att du aldrig skickar någon trafik osäkert utifall att anslutningen till OVPN förloras.

Om anslutningen till OVPN förloras så inaktiveras din internetanslutning automatiskt vilket medför att ingen trafik skickas från din dator.

Killswitch aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.

Inaktivera killswitch: Den här inställningen inaktiverar killswitchen helt.

Aktivera killswitch när du är ansluten: Den här inställningen aktiverar killswitchen endast när du är ansluten till en VPN-server. Om din VPN-anslutning oväntat bryts kommer din internetanslutning att blockeras. Den kommer inte att blockera din internetanslutning om du manuellt kopplar ner VPN-anslutningen, eller vid datorstart innan du är ansluten.

Använd alltid killswitch: Den här inställningen blockerar alltid ditt internet när du inte är ansluten till OVPN, även om du manuellt kopplar ner eller innan en VPN-anslutning upprättas vid datorstart. Den kommer inte att blockera anslutningen till våra servrar, vilket gör att du enkelt kan upprätta en ny VPN-anslutning till OVPN.