matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: automatisk anslutning

OVPN:s klient innehar funktionalitet för att ansluta till OVPN direkt när klienten startas. Detta medför att man slipper manuellt välja att ansluta när klienten startas.

Automatisk anslutning aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.