Förklaring: tydlig bekräftelse vid anslutning

OVPN:s klient innehar funktionalitet för att tydligt visa att man har blivit ansluten. Den tydliga bekräftelsen aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten. Om man inaktiverar bekräftelsen kommer man direkt till vyn med grafen som visar ens hastighet.

Bilden nedanför visar den tydliga bekräftelsen:

Tydlig bekräftelse vid anslutning via OVPNs klient