matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: minimera till aktivitetsfältet

OVPNs klient innehar funktionalitet för att minimera klienten till aktivitetsfältet. Detta medför att när man minimerar klienten så kommer den fortfarande köra och finnas tillgänglig som en ikon.

Minimering till aktivitetsfältet aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.