matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: anslut via TCP 443

OVPNs klient innehar funktionalitet för att ansluta till våra servrar via TCP på port 443. Standardinställningen är att ansluta via UDP på port 1194. TCP 443 är dock endast applicerbart på standardtjänsten, dvs alla tilläggstjänster kommer oavsett inställning att ansluta via UDP.

Anslut via TCP 443 aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.