matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Skicka anonym användningsdata

Denna funktion lades till i version 2.12 och är som standard avaktiverad. Det ger oss en djupare förståelse för hur användarna interagerar med klienten för att bättre veta vad vi kan förbättra, vilka nya funktioner som ska läggas till, samt hur nya funktioner ska utformas.

Ditt användarnamn, din IP-adress eller annan känslig information samlas inte in eller sparas. Vi kan inte se vem som skickar denna information, och din anonymitet bibehålls naturligtvis om du väljer att aktivera denna funktion. Om inställningen är avstängd kommer ingen av de uppgifter som anges nedan att skickas till oss.

Du kan aktivera eller inaktivera den här inställningen under fliken Inställningar i klienten.

Följande information samlas in, om du vill hjälpa oss genom att skicka anonym användningsdata:

Händelser

Dessa är olika triggerhändelser som utförs i klienten, dvs olika saker användaren gör i klienten.

Namn Beskrivning

start

Start av klienten
terminate Nedstängning av klienten
$screen_name När en användare växlar till en vy i klienten. Till exempel vyn Inställningar eller vyn Support
manual-key-regen Wireguard nyckelregenerering, initieras manuellt
connect VPN-anslutningen startar, via knappen "Anslut" eller via Favoriter
disconnect VPN-anslutningen avslutas via knappen "Koppla från".
reconnect VPN-återanslutning startar genom knappen "Återanslut".
logout Användaren loggar ut genom att klicka på knappen "Logga ut"
show-logs Användaren öppnar loggar.
clean-logs Alla loggar borttagna, startas av användaren manuellt
fav-add Lägg till anslutning i Favoriter
fav-remove Ta bort anslutning från Favoriter

 

Egenskaper

Dessa är olika dator- eller appinställningar.

Namn Beskrivning
os Operativsystemets namn, t.ex. macos, windows, ubuntu
osVer Version av operativsystem.
cpu CPU-arkitektur, t.ex. arm64, x86_64,x86_32
version Klientversionen
active Tid sedan klienten startade. Exempel: 00:12:18
killswitch Kill-switch-läge: alltid på, under anslutning, avaktiverad
dns DNS-läge: anpassad, adblock, standard
addon Aktiv tilläggstyp: ipv4, multihop, ingen
ipv6 IPv6-tillstånd: sant, falskt
via-fav santom förbindelsen upprättas med hjälp av Favorit-valet. Annars falskt.
wireguard sant om förbindelsen upprättas med WireGuard-protokollet. Annars falskt.
location Anslutningsval. Möjliga värden är manuell, auto, auto-i-land. Landet loggas inte, bara hur landet valdes.
multihop-entry-location Anslutningsval för Multihop. Fältet finns endast när addon är Multihop. Möjliga värden: manuell, auto, auto-i-land. Landet loggas inte, bara hur landet valdes.
connection-time Varaktighet för VPN-anslutningen. Till exempel: 36:12:38. Skickas vid händelsen Koppla från.
uptime Tid sedan operativsystemet startades. Exempel: 37 dag(ar) 22:50:52