Förklaring: skicka anonym användningsdata

Denna inställning tillkom i version 1.1.6 och är som standard inaktiverad. För att kunna förbättra klienten finns det en inställning som skickar anonym användningsinformation till oss på OVPN så att vi snabbare kan hitta buggar och områden att förbättra.

Om inställningen är aktiverad skickas följande:

  • När ett anslutningsförsök lyckas korrekt
  • När ett anslutningsförsök misslyckas
  • Om ett fel i klienten uppstår
  • Vilken version av klienten som körs
  • Vilket operativsystem klienten körs på
  • Vilket språk som klienten använder sig utav (svenska eller engelska)
  • Hur länge klienten körs

Ditt användarnamn, IP-adress eller dylikt sparas inte. Vi kan inte se vem som skickar denna information och du är således anonym och du väljer att göra detta.

Om inställningen är inaktiverad skickas inte någon av ovanstående information till oss.

Skicka anonym användningsdata aktiveras/inaktiveras under fliken Konto i klienten.