matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: IPv6

Med OVPN har du möjlighet att tunnla över IPv4 och IPv6. Notera att vissa typer av enheter har inte stöd för IPv6 vilket medför att anslutningen till OVPN misslyckas om IPv6 är aktiverat.

IPv6 kan aktiveras/inaktiveras på fliken Inställningar i klienten, eller i kontrollpanelen på vår hemsida på sidan OpenVPN → Inställningar.

Efter att du har aktiverat/inaktiverat IPv6 på ditt konto så måste du koppla från och därefter ansluta på nytt.