matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Killswitch misslyckades

OVPN klienten har en inbyggd killswitch som automatiskt kapar din internetanslutning om du har några läckor.

Om du är ansluten via klienten och lampan för killswitchen lyser gul med texten misslyckades så betyder det att killswitchen av någon anledning inte lyckats aktiveras och är därför inte igång.

 

 

Den vanligaste orsaken till varför killswitchen misslyckas att aktiveras är att brandväggen i din dator är avstängd eller inte hanteras av operativsystemets egna brandvägg.

Om du vill använda killswitchen i klienten så måste du därför inaktivera din tredjepartsbrandvägg.