matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: visa notifikationer

OVPN:s klient kan skicka systemnotiser beroende på vad som sker.

Dessa notiser hanterar event såsom när en anslutning lyckas, en nedkoppling sker eller om killswitchen aktiveras.

Visa notifikationer aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.