matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Använd rekommenderad kryptering

OVPNs klient innehar en funktion som är döpt till Använd rekommenderad kryptering, vilket är aktiverat som standard.

Inställningen kontrollerar vilken krypteringsalgoritm som används för VPN-tunneln. Om inställningen är aktiverad så används AES-256-GCM.

Äldre datorer, eller datorer med långsammare processorer, kan dock uppleva långsamma hastigheter om AES-256-GCM används. Således går det att minska krypteringen till AES-128-GCM genom att inaktivera inställningen.

AES-128-GCM är fortfarande säkert att använda och det finns inga kända sårbarheter.

Inställningen aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.