matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: bifoga loggar & diagnostik

Inkluderar loggar och diagnostik med supportärendet.

Loggarna och diagnostiken innehåller vilken version av klienten du använder, om du anslluter med någon tillläggstjänst, samt vilka inställningar du har i klienten som visas under Inställningar. Det inkluderar även installationsloggen som kan hittas i installationsmappen för klienten, samt de sista 10 loggarna som kan hittas under Inställningar -> Visa loggar i klienten.