matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Wintun

VPN-anslutningar som OpenVPN och WireGuard använder virtuella nätverkskort för att upprätta en anslutning. Den används för att skapa en bro mellan två olika nätverk, vilket i sin tur möjliggör kommunikation mellan dem. Som standard använder OpenVPN TAP-Windows Adapter V9.

TAP-adaptern kan orsaka problem för vissa människor på grund av hur OpenVPN skickar paket till och från TAP-adaptern. När problem uppstår så kan det orsaka flaskhalsar som i sin tur kan leda till hastighetsbegränsningar — även om din processor i teorin skulle kunna kryptera / dekryptera internettrafik snabbare än den faktiskt gör för tillfället.

WinTun is a new virtual adapter originally designed for use with WireGuard, and is a lot more lightweight and in some cases more efficient than the TAP adapter previously in use for OpenVPN. Starting with OpenVPN 2.5, OpenVPN can establish a connection using both the Windows TAP adapter and WinTun adapter, allowing users to select the one t hat works best for them.

Wintun är en ny virtuell adapter som ursprungligen designades för användning med WireGuard. Wintun är mycket enklare och i vissa fall mer effektiv än TAP-adaptern som tidigare använts för OpenVPN. Från och med OpenVPN 2.5 kan OpenVPN upprätta en anslutning med både Windows TAP-adaptern och Wintun-adaptern så att du som användare själv kan välja den som fungerar bäst för dig.

Vi rekommenderar att du använder Wintun-adaptern när det är möjligt.

Denna inställning är endast tillgänglig på Windows.