matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Starta minimerad

Det här alternativet kontrollerar om klienten ska starta minimerad till startfältet eller med ett fönster öppet. Med alternativet aktiverat kommer klienten starta minimerad och du måste själv öppna fönstret för att göra ändringar. Med alternativet inaktiverat kommer klienten starta med ett fönster öppet.

När den startar minimerad så kan klienten fortfarande etablera en anslutning. Alternativet fungerar bäst i kombination med Kör vid uppstart samt Anslut till OVPN när klienten startas för en snabb och simpel startupplevelse då klienten då automatiskt startas och ansluter i bakgrunden.