matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Rotera varje

Till skillnad från OpenVPN så använder WireGuard nyckelpar för att autentisera mot VPN-servrar. För att lindra en del potentiella integritetsproblem som detta kan medföra så byter vår mobilapplikation ut nyckelparet automatiskt vid förutbestämda intervall.

Som standard är detta intervall satt till 14 dagar, men du kan fritt ändra detta till allt mellan 1 dag och 28 dagar genom att justera reglaget. När den har ställts in kommer nyckeln att ersättas vid det inställda intervallet

Fältet Nästa förnyelse sker som visas längst ner på skärmen visar nästa gång nyckeln kommer att bytas ut, medan Genererad den visar när nyckelparet skapades.