matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Integritet kring tillägget Publik IPv4

Det är viktigt att notera att du bör betala för Publik IPv4-tillägget anonymt, särskilt med tanke på vårt senaste domstolsärende vi vann. Eftersom vi reserverar en specifik IP-adress med tillägget måste vi veta vilken IP-adress som tillhör vilken användare. På så sätt kan vi garantera att en specifik användare alltid blir tilldelad samma IP-adress, samtidigt som vi säkerställer att en IP-adressen inte kan tilldelas två användare samtidigt.

Det betyder att det under hela tiden du har Publik IPv4 är möjligt att korrelera din tilldelade Publik IPv4-adress till ditt konto, vilket självfallet är antitetiskt till din integritet. Så snart prenumerationstiden för den publika IPv4-adressen tar slut tas denna koppling bort och det är således omöjligt att korrelera användarinformation retroaktivt med den IPv4-adress som du tidigare använde. Om du dessutom väljer att ändra din tilldelade IP-adress eller region kommer du att tilldelas en ny IP-adress. På samma sätt som när tillägget löper ut håller vi inte reda på din tidigare tilldelade IP-adress med tillägget.

Om integritet är viktigt bör du därför överväga att inte använda tillägget Publik IPv4 eftersom det tillägget har ett mycket specifikt användningsfall i åtanke. Även med tillägget Publik IPv4 så kan du — när som helst — välja att ansluta utan det. När du ansluter utan tillägget tilldelas du istället en slumpmässig IP-adress som delas med andra användare. Den IP-adressen lagras inte eller och loggas inte heller på något sätt, och det finns inget sätt för oss att veta vilken/vilka användare som tidigare har tilldelats någon av dessa dynamiska IP-adresser.