matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Hur Dynamisk Multihop fungerar

Dynamisk Multihop är en förlängning  av vår tidigare Multihop-funktionalitet. Medan den gamla Multihop etablerade statiska anslutningar mellan specifika servrar, så kan du med den nya manuellt välja både ingång- och utgångsserver, vilket öppnar upp en hel värld av möjliga kombinationer. Med det nya systemet finns det över 10,000 möjliga Multihop-kombinationer att välja mellan.

Gamla användare av Multihop blir automatiskt uppgraderade till den nya dynamiska Multihop-funktionaliteten, medan nya köp av Multihop kommer använda den nya versionen direkt.

För att ansluta med Multihop så måste du först välja en server att ansluta mot. Denna server kommer vara ingångsservern, och är den första servern i ledet. Efter det måste du välja en server du vill att trafiken ska hoppa ut från. Denna server kommer vara utgångsservern, och är den andra servern i ledet.

När du ansluter med Multihop så kommer all din traffik först att tunnlas till ingångsservern, och är den servern som din ISP eller annan tredjepart som spionerar på din trafik kommer se dig ansluta till. När du väl är ansluten till ingångsservern så kommer din traffik tunnlas ytterligare en gång till den andra servern, utgångsservern. Din trafik kommer hoppa ut från denna server, och den IP-adress du blir tilldelad kommer från utgångsservern. Alla hemsidor du besöker kommer tro att din trafik kommer från utgångsservern och inte ingångsservern som du först anslöt mot.

Kort och gott betyder det att du kan få det att se ut som att du ansluter mot en server i Sverige, men att trafiken ser ut att härstamma från en server i Tyskland.