matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Hur många IP-adresser har ni?

Vi har tusentals IPv4-adresser vilket medför att du ytterst sällan kommer att få samma IP-adress igen. OVPN är även en av de få VPN-leverantörerna som har inbyggt stöd för IPv6.

Vi har miljarder av olika IPv6-adresser vilket medför att du aldrig kommer att få samma IP-adress igen om du väljer att använda IPv6.