matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Stödjer ni port forwarding?

Ja, du kan öppna upp till sju portar. Gå till Inställningar på hemsidan och klicka på Portar. När du öppnar en port kan du välja om det ska vara TCP, UDP eller TCP och UDP.

OVPN stödjer port forwarding

 

Tänk på att du endast kan öppna en port mellan 49152 och 65535. Om du vill använda en port under 49152 så måste du använda tilläggstjänsten Publik IPv4.