matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Vilket land kommer IP-adressen att visa?

Det beror på vilken datahall du ansluter till. OVPN har servrar i flera olika länder, och IP-adresserna kommer oftast att visas som det landet du anslöt till.

Ibland så visas dock IP-adresserna som svenska även fast du ansluter till ett annat land. Detta är därför att IP-databaser har gammal och felaktig information. När detta uppdagas så brukar vi kontakta dem för att de ska uppdatera sin information.