matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: blockera WebRTC

WebRTC är ett API som finns som stöd i Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. API:et möjliggör kommunikation mellan webbläsare för t.ex VoIP och Peer-to-Peer-fildelning.

Hemsidor kan dock också använda WebRTC för att få fram besökares interna och externa IP-adress trots att personen använder en VPN-tjänst.

För att skydda våra kunder från detta har vi integrerat funktionalitet som blockerar WebRTC. Det går att aktivera samt inaktivera skyddet på Inställningar-fliken.