matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: varna när klienten är avstängd

Om klienten stängs av framhävs en notis i webbläsaren för att tydliggöra att så har skett.