matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Hur använder jag qBittorent med OVPN?

qBittorrent är en gratis och open-source BitTorrent-klient. This article explains how to use qBittorrent with OVPN to ensure both speed and security.

1. Öppna en port på ovpn.com

Välj det VPN-protokoll du kommer att använda: WireGuard eller OpenVPN.

Gå till sidan Portar för antingen WireGuard eller OpenVPN.

Använd det genererade portnumret, sätt protokollet till TCP/UDP, och välj den rätta WireGuard-nyckeln om du använder WireGuard.

Den nuvarande WireGuard-nyckeln kan hittas på Protokoll-sidan i OVPN-klienten för

Sätt portens etikett till qBittorrent och klicka på Öppna port.

 

2. Konfigurera qBittorrent

Öppna qBittorrents inställningar.

Gå till sidan Connection, och rubriken Listening Port.

Sätt Port used for incoming connection till numret du öppnade på ovpn.com.

Stäng av Use UPnP / NAT-PMP port forwarding from my router.

Klicka OK.

 

3. Avslutande konfiguration

Aktivera Använd alltid killswitch i OVPN-klienten, på sidan Anslutning. Lämna det påslaget när du använder qBittorrent.

Konfigurera dina brandväggsregler att släppa igenom qBittorrent.

På Windows, se till att qBittorrent endast får använda Publika nätverk i Windows Brandvägg.

Testa att din konfiguration inte läcker din IP-adress genom Torrent address detection på ipleak.net, eller en liknande tjänst.


Om du upplever några problem, kontakta oss så hjälper vi till.