matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription

Förklaring: Blockera LAN

Detta alternativ kontrollerar om du ska ha åtkomst till LAN.

Med alternativet aktiverat kommer all åtkomst till det lokala nätverket förutom till gatewayen att blockeras, både till och från din enhet. Detta är fördelaktigt om du är på ett offentligt nätverk du inte litar på, till exempel ett hotell eller café.

Med alternativet inaktiverat kommer LAN-åtkomst att aktiveras och du kommer kunna nå andra enheter på det lokala nätverket, och andra enheter på det lokala nätverket kommer att kunna nå dig.